+45 31 13 65 06 info@fotografkimpoulsen.dk

Inspektion med drone.

Taginspektion 

Dokumentation af tag, tagkviste / ovenlysvinduer, skorstene, tagrender & stormskader - brandskader

Den moderne drone har i dag en fysik størrelse som gør, at det er mulighed for at komme helt tæt på!

Taginspektion med drone kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, hvor inspektion af tag, tagkviste, skorstene, tagrender mv. vil indgå.

Vi er landsdækkende!

Kontakt

Få et tilbud!

FÅ ET GRATIS TILBUD

Dansk Taginspektion tilbyder mange forskellige løsninger, derfor varierer vores priser alt efter omfanget af opgaven.

Taginspektion

Eftersyn af solceller

Drone foto / video

2D Mappeing

DEN LETTESTE VEJ PÅ TAGET!

DEN LETTESTE VEJ PÅ TAGET ER MED DRONE

Droneoptagelser af taget, giver dig de bedste muligheder for at træffe de helt rigtige og smarte beslutninger.

Få viden på taget tilstand, skal der fortages af reparation, få samtidig en god forståelse af tagforholdene.

Det kan også være andre enheder på taget – som solpaneler, skorsten der skal efterses.

Få den aktuelle status med billeder og video.

FARVEL TIL GAMLE SATELLITFOTOS!

Skal der udarbejdes vedligeholdelse plan af ejendommen, kan opdateret drone billeder hjælpe, glem alt om gammel og utydelige satellitfotos.

Med vores droneoptagelser får du mulighed for at inspicere det/de ønskede områder. Om det er en byggeplads, nybyggeri eller hustage. Så vil I få detaljeret billeder fra de ønskede vinkler / områder.

Med skarpe luftbilleder og helt klar video, er fejl ikke til at overse!

Den miljømæssige fordele med droner er en vigtig faktor, især når det kommer til ESG (Environmental, Social, and Governance) rapportering.

Her er nogle af de miljømæssige fordele for virksomheders engagement i bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis, hvilket er vigtigt inden for rammerne af ESG-rapportering

1. Lavere CO2-aftryk: Droner er normalt elektrisk drevne, hvilket reducerer brugen af fossile brændstoffer og dermed mindsker udledningen af drivhusgasser i forhold til mere konventionelle inspektionsmetoder, der kræver transport af tungt udstyr.

2. Mindre støjforurening: Sammenlignet med brugen af mere støjende udstyr som liftmaskiner eller lignende, genererer droner minimal støjforurening, hvilket er positivt for både arbejdsmiljøet og det omkringliggende samfund.

3. Mindre jordpåvirkning: Droner kræver ikke anlæg af adgangsveje eller opstilling af store maskiner på stedet, hvilket reducerer jordpåvirkningen og bevarer det omgivende miljø.

4. Energiforbrugseffektivitet: Moderne droneteknologi er blevet mere energieffektiv over tid, hvilket yderligere øger deres positive miljøprofil.

5. Begrænset affaldsproduktion: Sammenlignet med mere komplekse inspektionsmetoder genererer brugen af droner mindre affald, da det ikke kræver store installations- eller nedtagningssystemer.

Jeg har brugt Kim Poulsen flere gange til drone optagelser i forbindelse med udarbejdelsen af mine drift- og vedligeholdelsesgennemgange af ejendomme. Her hjælper Kim med optagelser af taget og facaderne på etageejendomme. Jeg kan absolut anbefale Kim, han er fuld professionel og klare alt med tilladelser osv. Jeg glæder mig til at bruge Kim til endnu flere opgaver. Michael Rendboe, Rendboe ApS – Jeres Ejendom, Vores Verden.

 

Michael Rendboe, Rendboe ApS

Tak for fremsendelsen, der er desværre mange problemstillinger i henhold til taget, efter det er belyst nu via rapporten.

Lars Kristiansen, AAB afd. 6

Service

Dronen på taget!

DEN ØKONOMISKE FORDEL

Den store økonomiske gevinst med en drone i forbindelse med taginspektion, er de udgifter man ellers ville have til leje af lift, stillads, udstyr etc.

PRÆCIS DOKUMENTATION

Men dronens 4K-kamera, få I nemmere ved at kunne dokumentere bygnings tilstand.

Samtidig kan I udnytte dronen størrelse til at kommen helt tæt på de områder som I ønsker at se nærmere på. Det kunne være kviste, tag, skorstene og tagrender.

FARVEL TIL GAMLE SATELLITFOTOS!

Skal der udarbejdes vedligeholdelse plan af ejendommen, kan opdateret drone billeder hjælpe, glem alt om gammel og utydelige satellitfotos.

Med vores droneoptagelser får du mulighed for at inspicere det/de ønskede områder. Om det er en byggeplads, nybyggeri eller hustage. Så vil I få detaljeret billeder fra de ønskede vinkler / områder.

Med skarpe luftbilleder og helt klar video, er fejl ikke til at overse!

DETALJERET GENNEMGANG AF BYGNINGS FACADE

Uanset hvilken højde eller facadetype der er tale om, kan vi med vores droner komme helt tæt på jeres facade, derved kan evt. skader eller fejl opdages.

Dette dokumenteres med foto og video!

De optiske sensorer som er indbygget i dronen, gør det muligt at der kan opretholdes, en sikker flyveafstand til bygningen, så alle kan føle sig trygge.

I vores redigering arbejde med billeder, kan vi yderligere forbedre billederne. Detaljere i skygger områder fremhæves, og der tilføres lidt kontrasten for at fremhæve evt. problemområder på bygningens facade eller tag.

Tag-Inspektion

Email

info@fotografkimpoulsen.dk

Adresse

Rynkeby Bygade 71, 5350 Rynkeby

&

Odensevej 117C, 5260 Odense S

 

Mobil

+45 31 13 65 06

Døgn åben

24/ 7 / 365
Airdata UAV|Drone Safety Verified Badge
Copyright © 2024 | Privacy Policy
Drone inspektion